Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de consument sluit met alyssas.nl. Door te bestellen via de webshop van alyssas.nl, accepteert de consument de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en betaling

Alle genoemde prijzen in de webshop alyssas.nl zijn in euro’s, inclusief BTW. Per bestelling binnen Nederland berekend alyssas.nl €3,95 handeling- en verzendkosten. Bij internationale zendingen worden de verzendkosten tijdens het bestelproces berekend. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het land van bestemming.

De consument kan bij alyssas.nl met iDeal betalen. De betaling komt op deze manier direct bij alyssas.nl binnen en de order kan direct worden verwerkt. Kiest de consument voor betalen met iDeal, dan loopt de betaling via de eigen bank.

Alle transacties worden secure afgehandeld. Dit betekent dat de betalingsgegevens, die worden doorgegeven om de betaling te verrichten, volledig zijn afgeschermd. Voor de afhandeling van de transacties maakt alyssas.nl gebruik van de internetkassa van Mollie.

Na betaling ontvangt de consument per e-mail een bevestiging dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen. Het is dus belangrijk dat het e-mailadres juist ingevoerd wordt.

De consument heeft geen recht op teruggaaf van het prijsverschil, als korte tijd na de bestelling de reeds aangeschafte producten afgeprijsd blijken te zijn.

Artikel 3. Levering

Na ontvangst van de betaling door alyssas.nl, wordt de bestelling gegarandeerd binnen vijf (5) werkdagen verstuurd. Alyssas.nl maakt gebruik van TNT Post.

Afhankelijk van de bestemming gelden de volgende levertijden:
Nederland: bezorgd binnen één (1) tot twee (2) werkdagen
Europa: binnen zeven (7) werkdagen

De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van levertijden geven de consument geen recht op schadevergoedingen en/of het annuleren van de order. In tijden van uitverkoop kan alyssas.nl niet garanderen dat de bestelling binnen deze termijn verstuurd wordt.

Indien de consument de bestelling wilt afhalen in de winkel, Hoofdstraat 90, 2202 GA Noordwijk dan kan dit tijdens het bestelproces worden aangegeven.

Artikel 4. Schade en aansprakelijkheid

Alysss.nl is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van alyssas.nl. Iedere aansprakelijkheid van alyssas.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan alyssas.nl verschuldigd is.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van alyssas.nl tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

Artikel 6. Retourzendingen/ruilingen

alyssas.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren en de consument te bedienen van juiste informatie over de artikelen op alyssas.nl. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

6.1 Retourneren

Voor retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:

  • De artikelen kunnen, op eigen kosten, worden geretourneerd. Retouradres: Hoofdstraat 90, 2202 GA Noorwijk
  • Artikelen die via de webshop van alyssas.nl zijn gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden worden geruild en/of geretourneerd.
  • De artikelen moeten per omgaande, maar uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres, aan alyssas.nl geretourneerd zijn.
  • De artikelen moeten in originele staat van verzending zijn, ongewassen, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking.
  • Het retourformulier moet met de retourzending worden meegestuurd.
  • Artikelen kunnen ook geretourneerd worden in de winkel: Alyssa’s baby- en kinderkleding, Hoofdstraat 90, 2202 GA Noordwijk.
  • nl accepteert uitsluitend retourzendingen die voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden. Als alyssas.nl de retourzending heeft ontvangen, wordt dit per e-mail bevestigd aan de consument.
  • Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) werkdagen worden overgemaakt.
  • Bewaar ten alle tijden, mits beschikbaar, het verzendbewijs van de retourzending tot de retourbevestiging van alyssas.nl is ontvangen. Mocht de retourzending zoek raken, dan heeft alyssas.nl een bewijs van verzending nodig om eventueel over te gaan tot een schadevergoeding.

 

6.2 Ruilen

Wil je een artikel ruilen voor een andere maat of een ander artikel, plaats dan een nieuwe bestelling via onze webshop. Het te ruilen artikel kun je dan aan ons retourneren. Op deze manier verloopt het ruilen het snelst en zie je gelijk of het gewenste artikel nog op voorraad is. Noteer op het retourformulier dat je een omruilbestelling hebt geplaatst, zodat wij bij de verwerking van de retourzending de €3,95 verzendkosten voor de omruilbestelling kunnen verrekenen.

alyssas.nl accepteert uitsluitend retourzendingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld of retourzendingen welke niet binnen de gestelde termijn zijn geretourneerd, worden niet geaccepteerd. De retourzending zal na ontvangst van de retourzending per e-mail bevestigd worden.

Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) werkdagen worden overgemaakt.

Artikel 7. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Hierbij dient een mail gestuurd te worden naar info@alyssas.nl. Indien de geannuleerde bestelling reeds is voldaan, restitueert alyssas.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen.

Indien de bestelling reeds is verstuurd, zal de retourprocedure moeten worden gevolgd zoals beschreven in artikel 6. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien de kleding is of wordt gewassen volgens een afwijkende methode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen dan kan de consument de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen na de geboden oplossing, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) dagen worden overgemaakt. Deze garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en gewassen is, zelf getracht is het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 8. Klachten

alyssas.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een kledingstuk desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de consument binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling hiervan een melding te maken via ons emailadres: info@alyssas.nl. alyssas.nl zal proberen het probleem, zo spoedig mogelijk, in overleg met de consument oplossen. Teneinde om de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, verzoekt alyssas.nl de aanwijzingen strikt op te volgen.

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Voor het crediteren van klachten buiten Nederland geldt een andere regeling. Neem hiervoor contact op met alyssas.nl.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien de kleding is of wordt gewassen volgens een afwijkende methode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen, of de klacht wordt afgewezen, dan kan de consument de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen na de geboden oplossing, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) dagen worden overgemaakt. Deze garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en gewassen is, zelf getracht is het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 9. Privacy

alyssas.nl zal persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het realiseren van de overeenkomst en eventuele marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie.

Artikel 10. Overmacht

alyssas.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de bestelling te annuleren. alyssas.nl stelt de consument, in dit geval, hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. alyssas.nl is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, mits dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij overmacht is onder andere sprake in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het computersysteem, technische ongemakken en storingen in het transport, ongeacht of zich dit voordoet bij alyssas.nl of bij haar toeleveranciers.

Artikel 11. Diversen

alyssas.nl behoudt het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

alyssas.nl is onderdeel van Alyssa’s baby- en kinderkleding en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70309760. BTW nummer: NL 0240.46.723.B01.

Artikel 12. Vragen?

Vragen kunnen gesteld worden middels ons email adres info@alyssas.nl of telefonisch 071-3016353.

Mocht een besteld artikel niet meer op voorraad zijn, dan kan alyssas.nl proberen dit artikel na te bestellen bij de leverancier. Mocht blijken dat het artikel niet meer of te laat wordt geleverd, dan kan de order binnen dertig (30) dagen zonder opgaaf van reden geannuleerd worden. Dit volgens de Wet Koop op Afstand. alyssas.nl restitueert het betaalde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen.